Trädfällning

Trädfällning under kontrollerade former

Säkerheten är A och O när det kommer till trädfällning. Det rör sig om enorma krafter som släpps lös när större träd kapas och om man inte är försiktig kan det lätt hända en olycka. Det är därför viktigt att du anlitar professionella och utbildade trädfällare när du vill fälla träd som är högre än sly och där risk föreligger för skada på omgivningen.

Hör av dig via mail eller på telefon för att boka in en fällning eller någon annan av våra tjänster! Vi svarar inom kort och bokar in en tid när vi kan inspektera fällplatsen och diskutera fram en handlingsplan.


Avancerad fällning

Vi är även experter på avancerad fällning som innebär att vi använder oss av en specialbyggd kranbil som kapar trädet i sektioner med centimeterprecision för att säkerställa säkerheten vid fällningen. Detta gör att vi kan plocka ner ett träd sakta men säkert och undvika att kapa hela tyngden på en gång.

Detta används främst vid fällning av större träd samt vid träd som står svårt placerade exempelvis i sluttningar, vid telefonledningar eller nära bebyggelse. Om vi kommer ut på plats kan vi snabbt avgöra vilken typ av fällning som passar bäst för din situation.

Viktigt med noggranna föreberedelser och efterarbete.

En ordentlig trädfällning inleds med en grundlig analys av miljön, trädet och övriga förutsättningar. Därefter beslutar vi om vilken metod som är bäst att använda för att fälla trädet på ett så smidigt, effektiv och säkert sätt som möjligt. Vi går sedan genom planen med kund för att se till att vi är överens om metod och pris.

Efter utförd fällning ser vi till att städa upp efter oss och lämnar endast grövre virke och grenar om kunden önskar behålla det för ved eller annat. Annars har vi möjlighet att forsla bort allt material med kranbilen.

 

Allt från enklare till mer avancerade trädfällningar samt stubbfräsning!